incca_ny.jpg

Incca Rasmusson

Incca Rasmusson är ensemblens dirigent och konstnärliga ledare. Incca är verksam som lärare i körmetodik, rytmik och solfège vid Kungliga Musikhögskolan och har ett långt förflutet som körledare och dirigent. Hon har även varit verksam som kyrkomusiker. Rytmiken har en avgörande roll i hur Incca upplever och arbetar både med instudering av körmusik och med ensemblen som instrument.

Incca uttrycker sin skaparlust i musiken men även texterna ligger henne varmt om hjärtat. I konsertsammanhang får ofta poesi och lästa texter en särskild plats i programmet. Att sätta samman en repertoar handlar för henne mycket om att skapa en särskild stämning där klang, text och rum låter människor mötas i musiken. Att mötas, stanna upp och beröras - det är musikens potential. Och dit kan vi komma genom att vara närvarande i musicerandet. Rve är inte nyskapande, men på nytt skapande. Med en stark vilja att göra musik.