noter_2_jpg.jpg

Rasmussons Vokalensemble

Vi bildades våren 2005 ur lusten att göra musik tillsammans och dirigentens behov och önskan att få känna musiken i händerna. I Rve får man som korist både musicera och fungera självständigt som sångare, men samtidigt klangmässigt och musikaliskt tillhöra en ensemble. Vi är en väldigt social ensemble, förenade i ett stort musikintresse, med en vilja att musicera tillsammans bortom notbilden. Rve är det roligaste vi vet!

Repertoaren består av klassisk musik, främst från 1900-tal och framåt, men även tidigare musik dyker upp i våra konsertprogram. Vi sjunger endast a cappella men genomför ibland samarbeten med andra körer där orkesterverk kan förekomma. Vi arrangerar 2-3 egna konserter per år och gör återkommande samarbeten med andra körer.

Flera av ensemblens medlemmar arbetar med musik och scen samt har ett förflutet i körer och sångensembler som kammarkören Cantare, Osqstämman, S:t Johannes Vokalensemble, Kungl Musikhögskolans Kammarkör, mansoktetten Kärv, Muklafonerna, Rättviks kyrkokör, Katarinakörerna, St Matteus kör och Gustaf Sjökvists kammarkör.

Intresserad av att sjunga med oss? Maila dirigenten på: incca@rve.se